Haveforeningen Lundtoftegård

Velkommen til H/F Lundtoftegårds hjemmeside.

H/F Lundtoftegård blev etableret i 1972 og husene placeret i 1975.

Haverne ligger tæt på Mølleåen og er godkendt efter en særlig overenskomst mellem amtet, Danmarks Naturfredningsforening og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Foreningen ligger på en tidligere mark tilhørende en af de mange bevarede gårde i Lundtofte. Foreningen er omkranset med egetræer samt bøgeplantning, haverne af ligusterhække. Langs med grusvejene er græsrabatter med æbletræer.

Parkeringspladsen er offentlig og foreningen er betegnet som et offentligt tilgængeligt parkområde, der er tilgængeligt for offentligheden imellem kl. 8-21 fra den 1. april til 30. september.

Haveforeningen er i besiddelse af et fælleshus til møder & sammenkomster og havelejerne kan leje fælleshuset til arrangementer. I huset er der ligeledes fælles toiletforhold.

Haverne har ikke elektricitet eller sanitet indlagt, men udendørshaner med koldt vand. Solceller og batterier må gerne anvendes.

Det er ikke tilladt at overnatte i haverne eller tilbygge. Vi har fået tilladelse til at ændre husfarverne i dæmpede farver samt udskifte døre/vinduer til standardmål, så længe husene bevarer deres udtryk.

Der henvises i øvrigt til gældende vedtægter og ordensregler.

Samlet areal: 14.500 kvm.

Havestørrelse: Ca. 200 kvm.

Antal haver: 41 stk.

Huse: Der er på alle grunde placeret et træhus på 12 kvm.

Foreningen har 3 fælles arbejdsdage årligt, hvor man skal deltage i mindst 2 af disse – ellers opkræves en vedligeholdelsesafgift. At være medlem af en haveforening indebærer, at man deltager aktivt i de fælles forpligtelser, også udenfor arbejdsdagene, da vi ikke har nogle ansatte. Der tages selvfølgelig hensyn til handicap, alder etc., men de fleste kan bidrage socialt. Vores fællesdage er der, hvor vi kan mødes socialt og udveksle erfaringer. “Min forening er også din”.

H/F Lundtoftegård er medlem af Kolonihaveforbundet og vi tilhører Nordøstsjællandskredsen.

Værdisæt

Hos os er ligeværd en grundpille. Der skal være plads til alle uanset køn, hudfarve, seksualitet, alder, politiske overbevisning, religiøs/åndelig retning m.v.

Dårlig adfærd kan i yderste konsekvens medføre eksklusion. Inden du bliver medlem, skal du derfor overveje, om du kan samtykke til ovenstående.  For foreningen er vores alles fristed og her skal være dejligt at være.

Bedste hilsener fra

Bestyrelsen i H/F Lundtoftegård