Haveforeningen Lundtoftegård

Velkommen til H/F Lundtoftegårds hjemmeside.

H/F Lundtoftegård blev etableret i 1972 og husene placeret i 1975.

Haverne ligger tæt på Mølleåen og er godkendt efter en særlig overenskomst mellem amtet, Danmarks Naturfredningsforening og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Foreningen ligger på en tidligere mark tilhørende en af de mange bevarede gårde i Lundtofte. Foreningen er omkranset med egetræer samt bøgeplantning, haverne af ligusterhække. Langs med grusvejene er græsrabatter med æbletræer.

Parkeringspladsen er offentlig og foreningen er betegnet som et offentligt tilgængeligt parkområde, som er tilgængeligt for offentligheden imellem kl. 8-21 fra den 1. april til 30. september.

Haveforeningen er i besiddelse af et fælleshus til møder, sammenkomster og havelejerne kan leje fælleshuset til arrangementer. I huset er der ligeledes fælles toiletforhold til brug for havelejere. Hvis man ønsker, at ens gæster benytter toiletterne, opkræves et gebyr på 50 kr. årligt pga. ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19.

Haverne har ikke elektricitet eller sanitet indlagt, men udendørshaner med koldt vand. Solceller og batterier må gerne anvendes men de må ikke fastgøres på husene.

Det er ikke tilladt at overnatte i haverne eller tilbygge. Vi har fået tilladelse til at ændre husfarverne i dæmpede farver samt udskifte døre/vinduer til standardmål, så længe husene bevarer deres udtryk.

Der henvises i øvrigt til gældende vedtægter og ordensregler.

Samlet areal: 14.500 kvm.

Havestørrelse: Ca. 200 kvm.

Antal haver: 41 stk.

Huse: Der er på alle grunde placeret et træhus på 12 kvm.

Foreningen har 2 fælles arbejdsdage årligt, hvor man skal deltage i mindst 1 af disse – ellers opkræves et gebyr. At være medlem af en haveforening indebærer, at man deltager aktivt i de fælles forpligtelser, som ligger udenfor arbejdsdagene, da vi ikke har nogle ansatte. Der tages selvfølgelig hensyn til handicap, alder etc.

H/F Lundtoftegård er medlem af Kolonihaveforbundet.

Værdisæt

Hos os er ligeværd en grundpille. Der skal være plads til alle uanset køn, hudfarve, seksualitet, alder, politiske overbevisning, religiøse/åndelige retning m.v.

Dårlig adfærd medvirkende til at skabe dårlig stemning, kan i yderste tilfælde medføre eksklusion. Inden du bliver medlem, skal du derfor overveje, om du kan samtykke til ovenstående.  For foreningen er vores alles fristed og her skal være dejligt at være.

Bedste hilsener fra

Bestyrelsen i H/F Lundtoftegård